Úprava vody

Voda a jej obrovský vplyv na naše zdravie !
Voda vo svojej podstate, aj napriek tomu, že je pitná potrebuje dodatočnú úpravu svojho zloženia v závislosti od jej ďalšieho použitia.
Nadbytočné množstvo akýchkoľvek prvkov vo vode môže mať nežiadúce účinky pri jej ďaľšom použití a to či už na zdravie, vybavenie domácnosti alebo technologické zariadenia ktoré túto vodu využívajú. Hlavným ukazovateľom, ktorý pozná každý z nás je tvrdosť vody udávaná v tzv. nemeckých stupňoch /°dH/:

 • 0 – 3 °dH – veľmi mäkká voda
 • 4 – 7 °dH – mäkká voda
 • 8 – 12 °dH – stredne tvrdá voda
 • 13 – 18 °dH – tvrdá voda
 • nad 19 °dH -veľmi tvrdá voda

Druhým dôležitým faktorom kvality vody je vodivosť, prečo ?

Ľudský organizmus pozostáva z z viac ako 50% vody v závislosti od veku, konkrétne:
– v kojeneckom veku organizmus dieťa obsahuje až 80% vody
– v strednom veku organizmus dospelého človeka obsahuje až 70% vody
– v staršom veku organizmus starých ľudí obsahuje až 60% vody

Voda je teda pre ľudský organizmus nesmierne dôležitá, slúži na správne fungovanie všetkých telesných procesov, zároveň ako vodič tepla, rozpúšťadlo a čistiaci prostriedok, ktorý z tela vyplavuje nebezpečné látky. Pri pití vody, ktorá je znečistená, alebo premineralizovaná dochádza k otrave a zanášaniu organizmu, ktorého dôsledkom je oslabovanie imunitného systému, vznik cievnych a nádorových ochorení ako aj iných závažných chorôb.
Základným parametrom čistoty vody je jej vodivosť / konduktivita, ktorá je udávaná vjednotkách mikrosiemens/cm. Čím väčšia je vodivosť, tým viac nečistôt voda obsahuje:

Nasledujúce hodnoty zobrazujú vplyv vodivosti vody na ľudský organizmus / mikrosiemens/cm /:

 • 050 – 089 Veľmi dobré pôsobenie na prečistenie organizmu
 • 090 – 139 Dobré pôsobenie na prečistenie organizmu
 • 140 – 199 Uspokojivé pôsobenie na prečistenie organizmu
 • 200 – 299 Bez pôsobenia na prečistenie organizmu
 • 300 – 599 Voda pôsobí na organizmus ako príťaž
 • 600 – 1250 Voda silno pôsobí na organizmus ako príťaž
 • nad 1250 Nevyhovuje pitnej vode
  Autorom uvedeného výskumu je nemecký lekár A.M.Schmidt

Podľa druhu použitia je potrebné vodu ďalej upraviť: