FOTOVOLTICKÁ
ELEKTRÁREŇ

SVETLÁ BUDÚCnOSŤ energie

SYSTÉMY FOTOVOLTICKÝCH
ELEKTRÁRNÍ

on-grid

jednuché a lacné riešenie

Je najlacnejší no zároveň najviac rozšírený systém fotovoltických elektrární. Tento systém pozostáva z fotovoltických panelov a OnGrid striedača, ktorý je trvale spojený zo sieťou. Striedač v prvom rade pokrýva vyrobenou energiou z fotovoltických panelov online spotrebu spotrebičov v domácnostiach, alebo firemných budovách. V prípade, že kapacita vyrobenej energie z fotovoltiky nie je dostačujúca, zvyšnú časť energie pre potrebu spotrebičov dotiahne z distribučnej siete. Má však aj svoje limity a nevýhody, v prípade výpadku distribučnej siete sa striedač od siete odpojí a tým pádom nie je ďalej schopný elektrickú energiu vyrábať, až keď opäť distribučná sieť nabehne. 

Je však vhodný v objektoch, kde väčšina prevádzky prebieha v čase keď je vonku vidno resp. svieti slnko a je malá pravdepodobnosť dlhodobých výpadkov distribučnej s

Hybrid

plne nezávíslé riešenie

Je najlepšou voľbou systémov  fotovoltických elektrární. Tento systém pozostáva z fotovoltických panelov, Hybridného striedača, ktorý je trvale spojený zo sieťou, no prítomnosť siete ne je nutnou požiadavkou pre jeho fungovanie a batériovej zálohy, ktorá aj v prípade, že fotovoltické panely už elektrickú energiu nevyrábajú dokáže pokryť požadovanú spotrebu objektu. Z hľadiska návrhu takejto elektrárne je potrebné mať značné skúsenosti, aby fotovoltika prinášala požadovaný úžitok pre jej budúceho majiteľa. Pri hybridných elektrárnach rozlišujeme dva typy systémov:- Plne hybridný systém, ktorý zároveň funguje pri výpadku distribučnej siete ako záložný zdroj, bez prerušenia napájania- Hybridný systém, ktorý zároveň funguje pri výpadku distribučnej siete, no prepínanie trvá dve až tri sekundy, čo spôsobí, že napájanie spotrebičov bude na pár sekúnd prerušené

off-grid

ideálne riešenie

Je skvelou voľbou  fotovoltických elektrární v prípade, že objekt nedisponuje elektrickou prípojkou. Tento systém pozostáva z fotovoltických panelov, OffGrid striedača, ktorý nemá nič spoločné zo sieťou  a batériovej zálohy, ktorá aj v prípade, že fotovoltické panely už elektrickú energiu nevyrábajú dokáže pokryť požadovanú spotrebu objektu. Pri návrh tohoto systému sa je potrebné zveriť do rúk odborníkov a byť veľmi opatrný pri jeho návrhu.

ŠTÁTNE DOTÁCIE

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM II

Zelenú domácnostiam využivajú už stovky naších zákazníkov. Využite túto príležitosť, ktorá tu nebude navždy a ušetrite až 1500€.

Niekoľko vybraných fotovoltických elektrárni, ktoré využivajú ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM.

pomáhame vám aj prírode!

každý 10. panel
za vás platíme my!

Je dôležité si navzájom pomáhať. Rozhodli sme sa Vám pomôcť takýmto spôsobom. Sme názoru: čím viac domácnosti budú využivať fotovoltaické elektrárne, tym viac budeme pomáhať našej prírode.

Naším snom je aby každá domácnosť na Slovensku bola energetický nezávisla.

monokryštálické
celočierne

dizajnový typ

+ vysoká efektivita (21 - 23%)
+ záruka 25 - 30 rokov
+ životnosť až 50 rokov

- Vyššia cena
- náročnejšia montáž
- trhovo nižšia dostupnosť

polykryštalické

najrožšírenejší typ

+ nízka cena
+ trhovo vysoká dostupnosť
+ udržateľná výroba

- nižšia efektivita (17 - 19%)
- životnosť 15 rokov
- záruka 12-15 rokov

amorfné

špecifický typ

+ najnižšia cena
- veľmi nízka efektivita (8-11%)

názor na domácu elektráreň

"Fotovoltickú elektráreň vnímam ako príležitosť ušetriť na neustále rastúcich cenách elektriny. Sám som uživateľom fotovoltickej elektrárne a teší ma, že takto pomáham nie len mojej rodine, ale hlavne prírode, ktorá takúto ekologickú pomoc potrebuje najviac."
Adrián Šoltés
Zakladeľ Dom, ktorý funguje
"Firmu Dom, ktorý funguje som oslovil s predstavou nájsť správne riešenie ako ušetriť na prevádzkových nákladoch. Fotovoltaická elektráreň bola prvou voľbou, ktorú neskôr doplnili ostatné technológie ako napr. rekuperácia, tepelné čerpadlo a inteligentná inštalácia. S hrdosťou môžem povedať: Mám Dom, ktorý funguje."
Dominik Vaľovský
Zákaznik