Produkty

FOTOVOLTICKÁ ELEKTRÁREŇ

  • Budúcnosť výroby elektrickej energie vnímame v lokálnych zdrojoch medzi ktoré patria lokálne fotovoltické elektrárne. Navrhujeme systémy na báze OnGrid/OffGrid s možnosťou akumulácie do vody resp. batérií. viac tu

VYKUROVANIE

  • Nie je nám ľahostajná budúcnosť našej planéty v súvislosti s klimatickými zmenami, preto svojím zákazníkom ponúkame ekologické riešenia, medzi ktoré patria tepelné čerpadlá. V závislosti od klimatických podmienok navrhujeme systémy na báze vzduch/voda, voda/voda, zem/voda. viac tu

 

CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA

  • Našim zákazníkom ponúkame niekoľko možností chladenia , najčastejšie sú riešenia prostredníctvom splitových alebo multisplitových klimatizačných jednotiek. Medzi obľúbené metódy chladenia patrí systém chladených stropov resp. chladenie rekuperáciou. viac tu

VETRANIE S REKUPERÁCIOU

  • Zdravé životné prostredie v interiéroch objektov nie je možné vytvoriť bez zabezpečenia vetrania. Jednou z možností je vetranie oknami čo v mnohých prípadoch nie je možné zabezpečiť v dostatočnej miere, preto svojím zákazníkom doporučujeme použitie vzduchotechniky s rekuperáciou vzduchu ktorá vetranie objektu zabezpečí automaticky a vytvorí tak zdravé životné prostredie. viac tu

INTELIGENTNÁ INŠTALÁCIA

  • Pojem smarthome, alebo inteligentná inštalácia sa dnes často spája zo systémami, ktoré sú síce lacné no častokrát neumožňujú vytvorenie plnoautomatického systému ale iba drahé dialkové ovládanie objektu. Pre svojich zákazníkov navrhujeme systémy na mieru, ktoré dokážu riadiť objekt plne automaticky bez nutnosti zásahu uživateľa a tým ušetriť viac než 50 000 úloh za rok, ako aj náklady na spotrebu elektrickej energie. viac tu

ZABEZPEČENIE

  • Neoddeliteľnou sůčasťou akéhokoľvek objektu či už z pohľadu bezpečnosti alebo komfortu je prístupový systém. K jeho návrhu pristupujeme individuálne s ohľadom na požiadavky zákazníka a možností objektu. Návrh zabezpečovacieho systému objektov nieje jednoduchou záležitosťou nakoľko majetok, ktorý sa v objekte nachádza má väčšinou pre jeho majiteľa vysokú hodnotu. Pre väčšinu zákazníkou sú na trhu veľkým lákadlom lacné kamerové systémy, ktoré však objekt nedokážu dostatočne ochrániť a neposkytujú potrebnú bezpečnost, funkcionalitu a kvalitu záznamu. Našim zákazníkom navrhujeme systémy na mieru, ktoré dokážu pracovať aj v sťažených podmiekach a prinesú tak za každých okolností požadovanú úroveň zabezpečenia a v prípade potreby aj kvalitný záznam z ktorého je možno identifikovať pachateľa. viac tu