Čistenie vykurovacích systémov

Najčastejšie príčiny, ktoré spôsobujú poruchy a nízku efektivitu vykurovacích systémov
Medzi najčastejšie problémy vykurovacích a chladiacich systémov s ktorými sa bežne stretávame je pomalé upchávanie potrubia usadeninami. Tieto usadeniny sú zapríčinené minerálnou inkrustáciou a koróziou jednotlivých častí vykurovacieho systému. Je v podstate jedno či sa jedná o klasické ústredné vykurovanie, alebo modernejšie podlahové, stenové či stropné vykurovanie/chladenie, zvyšky pájkovacích, tesniacich materiálov a technológiou výroby niektorých dielov vykurovania dochádza ku kontaminácii celého vykurovacieho systému, ktorý následne degraduje, vatvára kal a usadeniny, ktoré ničia a zkracujú životnosť celého systému. Druhým faktorom je, že veľmi malé percento vykurovacích systémov bolo prvotne napustených správne upravenou demineralizovanou vodou a následne doupravených za pomoci chémie (inhibítorov a biocídov).

Každý vykurovací systém disponuje minimálne jedným obehovým čerpadlom v niektorých systémoch je to celá skupina čerpadiel, ktoré do celého systému zanášajú nečistoty vo forme drobných kovových pilín, ktoré nijako neprospievajú kvalite vykurovacej vody.
Aj na tento neduh boli vymyslené filtračné zariadenia, ktoré dokážu spoľahlivo kovové časti zachytiť a je ich možné ľahko vyčistiť aj bez zásahu servisnej spoločnosti.


Funkcia magnetického filtra:
Vysoko výkonný, magnetický in-line systémový filter, kompaktný filter TF1 je ideálny pre obmedzené priestory, pretože je schopný viacerých orientácií. Tento kompozitný filter s jednoduchou inštaláciou sa hodí na vertikálne a horizontálne potrubie a funguje tak, že pôsobením hydrocyklónového prúdenia zachytáva nemagnetické nečistoty, ktoré sa usadia na dno filtra.  Magnetické nečistoty sú zachytávané na neodymovom magnete filtra.

Na obrázku je jedna z verzií filtra – Kompaktný hydro-cyklonový a magnetický  filter v kompaktnej verzii, ktorý sa ideálne používa v obmedzených a málo prístupných priestoroch.

Vyčistenie vykurovacieho systému

Ak si nie ste istý, akou vodou bol systém napustený a hlavne v akej je kondícii, je na mieste si objednať jeho vyčistenie, prepláchnutie a napustenie upravenou vodou s pridaním inhibítorov a biocídov.
Celý proces prebieha v nasledovných krokoch:
1. Inštalácia magnetického filtra do vykurovacieho systému a napustenie čistiaceho roztoku
2. Po niekoľkých dňoch pôsobenia čistiacej chémie sa systém vyčistí špeciálnym preplachovacím prístrojom a následne kompletne vypustí
3. Nasleduje niekoľkonásobný preplach systému a následne jeho napustenie pomocou upravenej demineralizovanej vody
4. Po úspešnej úprave vody prichádza na radmeranie jej parametrov a doúprava chemickými prostriedkami
5. Systém je opätovne spustený do prevádzky a o kvalite a parametroch vody je vystavený protokol
6. Takýto systém Vám bude slúžiť ďalších pár rokov prevádzky bez starostí