Úprava vody pre technické zariadenia budov

Zariadenia pre vykurovanie, chladenie či ohrev teplej úžitkovej vody sú čoraz efektívnejšie, no tiež veľkostne podstatne menšie ako v minulosti. Tieto parametre sa dajú dosiahnuť použitím rôznych moderných materiálov vo výmenníkoch tepla. Touto kombináciou sa dosiahne vo vykurovacích a chladiacich zariadeniach ich podstatné zmenšenie oproti výrobkom z minulosti a taktiež vyššia efektivita, no z pohľadu prevádzkových kvapalín, ako je napr. vykurovacia voda ide o veľmi citlivú tému.

Vodu je potrebné upraviť (DEMINERALIZOVAŤ)

Demineralizácia vody je proces, kedy sa obyčajná voda z vodovodu mení na vodu upravenú, konkrétne sa menia jej nasledovné vlastnosti:
– odstraňujú sa minerálne látky
– znižuje sa jej vodivosť
– upravuje sa tvrdosť vody na úroveň 0°dH

Úprava vody prebieha v tzv. DEMI jednotke naplnenej špeciálnou živicou, ktorá obyčajnú vodu dokáže upraviť na hodnoty požadovanej výrobcom zariadenia. Čím tvrdšia voda, tým viac živice je potrebné použiť pre výrobu 1 litra demineralizovanej vody.

DEMINERALIZÁCIOU PROCES ÚPRAVY VODY NEKONČÍ

Po úspešnej úprave vody demineralizáciou prichádza na rad jej doúprava prostredníctvom chcemických prípravkov, ktoré musia rešpektovať použité materiály vo vykurovacom systéme (hliník, mosadz,želez …). Patria sem rôzne inhybitóry a biocídy. Pracujeme výhradne s produktovou radou značky Fernox, nakoľko sa jedná o kvalitatívne veľmi vysoko hodnotené produkty. Zároveň patríme medzi certifikovaných partnerov spoločnosti Fernox.
Inhibítory korózie, inak známe ako ochranné prostriedky proti korózii alebo inhibítory ústredného kúrenia, chránia systémy ústredného kúrenia proti tvorbe kalu a usadenín vodného kameňa. Škodlivé účinky koróznych zvyškov môžu spôsobiť hluk kotla, zablokovanie obehového čerpadla, upchatie potrubia,  poruchu kotla, nesprávne fungovanie tepelného čerpadla ako aj negatívne ovplyvniť celkovú účinnosť systému a životnosť kotla.

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH VLASTNOSTÍ INHIBÍTOROV A BIOCÍDOV

 • Inhibítor je ochranný prípravok pre domáce a komerčné systémy ústredného kúrenia a chladenia, ktoré sú vyrobené zo zmiešaných kovov
 • Chráni pred koróziou a vodným kameňom
 • Znižuje hlučnosť kotlov
 • Znižuje potrebu častého odvzdušňovania radiátorov
 • Predlžuje životnosť systémov
 • Zabraňuje zadieraniu obehových čerpadiel
 • Šetrí na účtoch
 • Znižuje náklady na údržbu
 • Udržiava výkonnosť systémov
 • Zabraňuje vytváraniu chladných miest na radiátoroch
 • Nie je toxický a tým pádom neškodí životnému prostrediu
 • Protector s disperzantom uľahčuje bezpečný zber magnetitu do magnetického filtra
 • Biocíd sa používa na prevenciu bakteriálnej kontaminácie v domácich a komerčných systémoch ústredného kúrenia a v chladiacich systémoch
 • Zabraňuje opätovnému výskytu glejovitých usadenín v prívodných a expanzných nádržiach
 • Je kompatibilný so všetkými ochrannými prípravkami značky FERNOX
 • Má rýchly a efektívny účinok
 • Upravuje neželanú zmenu PH prosredia vo vykurovacích a chladiacich systémoch