Voda vo svojej podstate, aj na priek tomu, že je pitná potrebuje dodatočnú úpravu svojho zloženia v závyslosti od použitia.

Nadbytočné množstvo akýchkoľvek prvkok vo vode môže mať nežiadúce účinky pri jej ďaľšom použití a to či už na zdravie, vybavenie domácnosti alebo technologické zariadenia ktoré túto vodu využívajú.

A práve od účelu použitia vody závisí jej dodatočná úprava.