Pri nových ale aj starších domoch s nízkou energetickou stratou vetranie oknami odvádza veľkú časť tepla.

Pri rekuperácií vzduch privádzaný do objektu v rekuperačej jednotke preberá teplo zo vzduchu odvádzaného z objektu.

 Čo získate kúpou rekuperácie?
  • stále vetranie domácnosti
  • zdravší vzduch
  • odvedenie škodlivýn a vlhkosti
  • vďaka filtrom rekuperácia nepustí dnu baktérie a škodliviny